Jaarvergadering muziekvereniging Amicitia

De jaarvergadering van muziekvereniging Amicitia was woensdag 8 september jl. anders dan voorgaande jaren. Door de coronamaatregelen heeft er geen jaarvergadering in 2020 plaatsgevonden en zijn er zo goed als geen repetities en optreden geweest. Tevens was het ook anders, om de volle en gevarieerde agenda met o.a. een bestuurswisseling, informatie overdracht over de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) en er nog steeds twee leden in het zonnetje moesten werden gezet ivm hun jubileum.

De jaarvergadering vond plaats in de vertrouwde locatie van Hans Haamberg. Nadat de aanwezige ereleden Benny Leeferink en Hans Engelbertink in het bijzonder welkom werden geheten, werd de vergadering geopend.

De verslagen van secretaris Rian Ribberink en penningmeester Jan Lentfert van voorgaande 2 jaren werden besproken. Daarna werd vervolgd met de mededelingen vanuit het bestuur en werden de leden die een bijzondere kartrekkersrol hebben bekleed de afgelopen jaren nadrukkelijk bedankt voor hun inzet. Te noemen voor het oud ijzer Benny Leeferink en Paul Groeneveld, voor de verspreiding van nieuwe partituren Martin Kromhof, Karin Groeneveld voor haar inzet ten aanzien van de nieuwe kleding en tot slot alle heren die hebben geholpen en nog steeds helpen met de inzameling van het oude papier. Ondanks de relatief kleine omvang van de vereniging, doet iedereen wat hij/zij kan en is het echt iets om trots op te zijn als vereniging!

Het onderwerp WBTR stond daarna op de agenda: alle aanwezigen werden geïnformeerd over de nieuwe wetswijziging per 1-7-2021 (de WBTR) en de consequenties die dit heeft voor Amicitia.

Na deze wat droge kost was het tijd om de jubilarissen Gijs en Wess Groeneveld in het zonnetje te zetten. Beide heren zijn inmiddels al ruim 13,5 jaar lid van de vereniging, maar helaas was er niet eerder de gelegenheid om hen te huldigen. Met een oorkonde, een speld én een bierpakket hebben ze het applaus in ontvangst genomen en mochten ze poseren voor de bekerkast van de vereniging (zie bijgaande foto, links Gijs en rechts Wess Groeneveld). Gefeliciteerd heren!

Aan het einde van de vergadering stond de bestuursverkiezing geagendeerd. Na twee zittingstermijnen waren de functies van Guus Leeferink (algemeen bestuurslid) en Wilma Groeneveld – ten Berge (voorzitter) vacant. Wess Groeneveld is gekozen als opvolger van Guus en Gert-Jan Hemme voor de opvolging van Wilma.

Ondanks de corona periode kijkt Amicitia goed terug op afgelopen jaren. Er zijn weer reguliere leerlingen en AMV leerlingen én de repetities bij zowel het tamboers als de fanfare zijn volledig weer opgepakt. De slogan is misschien wel meer dan ooit van toepassing: Samen muziek maken is leuk!!

Voor dit jaar staan de komende data vast:

  • zaterdagavond 11 december kerstconcert in de kerk
  • en
  • donderdagavond 30 december Top 2000 concert bij café Haamberg.

Wij hopen – als het weer mag – op veel publiek!!